محصولات

شرکت پویش سیستم دانا با بهره گیری از تجربه مشاوران داخلی و خارجی خود، امکان پیاده سازی و پشتیبانی راهکارهای برنامه ریزی منابع سازمان تراز اول دنیا را دارد. ما قادر به پیاده سازی راهکارهای زیر به مطلوب ترین شیوه ممکن هستیم.

 

Sage ERP X3

SAP Business One

Microsoft Dynamics AX

Logo

Micro Maint

Mini Maint

Maxi Maint

Axel Maint