Home

Frontpage slideshow

“Our resource professional service is the KSF in PSD success stories”

شرکت پویش سیستم دانا با بهره گیری از مشاوران حرفه ای و مجرب در حوزه برنامه ریزی منابع سازمان ، یکی از پیشروان پیاده سازی و پشتیبانی راه حل های سازمانی ERP در ایران است.

مشاوران ما با سال ها تجربه، سابقه پیاده سازی در صنایع دارویی، غذایی،ماشین آلات، ساختمانی و عمرانی، پتروشیمی و پخش و توزیع را دارند.

تا کنون بیش از 10 مشتری فعال در ایران در بخش های گوناگون صنعتی و بازرگانی، پروژه های ERP خود را با همکاری مشاوران شرکت پویش سیستم دانا راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانده اند.

شما با کمک مشاوران ما با آگاهی کامل مناسب ترین ERP را برای صنعت خود انتخاب خواهید کرد.

ما در تمام مراحل انتخاب یک ERP مناسب، پیاده سازی و پشتیبانی آن ، در کنار شما خواهیم بود.

همکاران ما