خدمات

 

خدمات شرکت پویش سیستم دانا شامل حوزه های زیر می باشد:

مشاوره های پیش از پیاده سازی و انتخاب سیستم مناسب

 • تحلیل فرآیند کسب و کار  (BPA)
 • تحلیل شکاف ها و اصلاح فرآیند ها
 • مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار منطبق با بهترین روش های استاندارد (Best practice)
 • آماده سازی اسناد تحلیل فرآیندهای کسب و کار به منظور تهیه درخواست پیشنهاد (RFP)
 • کمک به انتخاب یک ERP متناسب با صنعت و کسب و کار
 • ارزیابی و تحلیل تامین کننده ها
 • معرفی مناسب ترین راهکارهای مختلف برنامه ریزی منابع سازمان بسته به نیاز مشتری
 • مشاوره های مربوط به شرایط عقد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده ERP

مشاوره پیاده سازی ERP

 • مشاوره در زمینه نحوه پیاده سازی (Big bang , Pilot, Phase approach)
 • خدمات مدیریت پروژه در پیاده سازی ERP
 • مستند سازی پروژه
 • کنترل پروژه های ERP

خدمات پشتیبانی پس از پیاده سازی

 • خدمات پشتیبانی سیستم های ERP پس از پیاده سازی
 • بهبود سیستم و طراحی رویه ها پس از پیاده سازی
 • ارائه آموزشهای لازم به واحد های مختلف سازمانی

خدمات آموزشی شرکت پویش سیستم دانا

 • برگزاری سمینارها و کارگاه های ERP برای دانشگاه ها و شرکت های تجاری
 • شبیه سازی فرآیندهای سازمان به منظور ایجاد یک مدل سازمانی پایلوت
 • خدمات مدیریت دانش و آموزش کارکنان سازمان
 • برگزاری دوره های عملیاتی آموزش هر یک از  ERP های موجود در پوتفولیوی شرکت پویش سیستم دانا