Prenehanje družbe

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kadar po skrajšanem postopku preneha družba z omejeno odgovornostjo, se v skladu z določbami 522. člena Zakona o gospodarskih družbah, smiselno uporabljajo določbe o delniški družbi. Družba tako lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije, če vsi družbeniki predlagajo registrskemu organu izbris družbe iz registra brez likvidacije in predlogu priložijo sklep o prenehanju po skrajšanem postopku ter notarsko overjeno izjavo vseh družbenikov, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Za omenjene obveznosti so družbeniki solidarno odgovorni z vsem svojim premoženjem.

Morebitni upniki torej svoje terjatve do družbe lahko uveljavljajo neposredno od družbenikov, ki so podali tako izjavo. Zakon opredeljuje tudi rok, v katerem upniki te terjatve še lahko uveljavljajo. Ta je omejen na eno leto po objavi izbrisa družbe iz registra.

Vir: Poslovni tednik GZS, 11. 2. 2013, Št. 6/13, www.gzs.si 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pomagamo vam uspeti.

Od leta 2005 smo pomagali ustanoviti nekaj sto podjetij, opravili na tisoče ur svetovanja, pred vsem pa podjetnikom, ki so se prvič podajali na svojo poslovno pot.

Prijavite se na brezplačni
15-minutni posvet

Vaša zahteva je bila uspešno poslana.

Prosimo spremljajte svojo e-pošto, kjer vas bo v roku 24 ur kontaktiral eden izmed naših strokovnjakov.